Ռիչըրդ Բրոթիգըն | 1935-1984թթ., ԱՄՆ ՆարինջներԱխ, ինչ անթերի է մահըհաշվարկում ոտնահետքերիցդթեժագույն նարնջաքամին,ու դու կանգ ես առնում մեռնելումի այգում, ուր բերքըլցվում է աստղերի մեջ:Ու բոլորիս հսկում են մեքենաները սիրո և գթությանՍիրում եմ մտածել (ուինչքան շուտ, էնքան լավ)կիբերնետիկ մարգագետնի մասին,որտեղ կաթնասուններն ու համակարգիչներըմիասին ապրում են համատեղծրագրավորվող ներդաշնակության...

Ռիչըրդ Բրոթիգըն | 1935-1984թթ., ԱՄՆ Ճամփորդենք դեպի նոր ամերիկյան տունը Կան դռներ,որ ուզում են ազատվելիրենց ծխնիներիցկատարյալ ամպերի հետ թռչելու համար: Կան պատուհաններ,որ ուզում ենդուրս պրծնելշրջանակներից՝ վազելուեղնիկների հետգյուղի մարգագետիններում:Կան պատեր,որ ուզում են գաղտագողիմոտենալ լեռներինվաղ առավոտյանկիսամութի միջով: Կան հատակներ,որ ուզում են վերածելկահույքըծաղիկների ու ծառերի: Կան տանիքներ,որ ուզում...

Արտ գրակ                                                ԱԱբբաս ՔիառոսթամիԱթհարվավեդաԱլեխանդրա ՊիսարնիկԱլեքսանդր ՑիպկինԱլեն ԳինսբերգԱլիռեզա ԼաբեշԱհմադ ՇամլուԱմերիգո ՅաննակոնեԱնիզ ԿոլցԱնդրեյ ՏարկովսկիԱնտոն ՉեխովԱրամ ՍարոյանԱրթյուր Ռեմբո ԲԲեթ ՀարթԲիժան ԷլահիԲիլլի ՔոլինզԲորիս Վիան ԳԳաբրիել Գարսիա ՄարկեսԳերթրուդ...