Ահմադ Շամլու | 1925-2000թթ. Իրան ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍԵՐ արցունքը գաղտնիք էժպիտը գաղտնիք էսերը գաղտնիք է այն գիշերվա արցունքը ժպիտն էր սիրուս Հեքիաթ չեմ որ պատմեսմեղեդի որ երգեսշշուկ որ լսեսմի բան որ տեսնեսիմանաս ես միասնական ցավն եմճչա ինձ ծառն անտառի հետ է խոսումխոտը դաշտիաստղը տիեզերքիև ես քեզ...

Ահմադ Շամլու |1925-2000թթ., Իրան  ՔԵԶ ԲԱՐԵՎՈւՄ ԵՄ Քեզ բարևում եմ, քո կողքին նստում եմ,Եվ քո մենության մեջ կառուցվում է իմ քաղաքը մեծ: Եթե հավքի ճիչ եմ և ստվեր խոտի,Քո մենության մեջ վերագտնում եմ ճշմարտությունն այդ: Հոգնած, հոգնած գալիս եմԱրահետներից կասկածանքների,ԵՎ ես հայելու պես հագեցած եմ...

Արտ գրակ                                                ԱԱբբաս ՔիառոսթամիԱթհարվավեդաԱլեխանդրա ՊիսարնիկԱլեքսանդր ՑիպկինԱլեն ԳինսբերգԱլիռեզա ԼաբեշԱհմադ ՇամլուԱմերիգո ՅաննակոնեԱնիզ ԿոլցԱնդրեյ ՏարկովսկիԱնտոն ՉեխովԱրամ ՍարոյանԱրթյուր Ռեմբո ԲԲեթ ՀարթԲիժան ԷլահիԲիլլի ՔոլինզԲորիս Վիան ԳԳաբրիել Գարսիա ՄարկեսԳերթրուդ...