Կարեն Ղարսլյան

Կարեն Ղարսլյան | ծնվ. 1979թ., Հայաստան

 

ՄԻԱՅՆԱԿՈՒԹՅՈւՆ

Միայնակ եմ ինձ զգում
Երանի մարդիկ լինեին շուրջս
նրանց մասին գրված կույտերով բանաստեղծությունների փոխարեն


Պոետի կարդիոգրամման

Պոեզիա լեղապատառ կվազե՞ք Պոեզիայի ամենավերևի տողից կքցվե՞ք 
Պոեզիա կսրսկվե՞ք Պոեզիա կլափե՞ք Պոեզիա կշռե՞ք Պոեզիա կկռվե՞ք 
Պոեզիա կծակվե՞ք Պոեզիա կբմբմլե՞ք Պոեզիա կպաչվե՞ք Պոեզիա 
կհեղափոխե՞ք Պոեզիա կմերկանա՞ք Պոեզիա ոռնա´ ոռնա´
Պոեզիա ծիծաղի´Պոեզիային քունեք կընգնեք Ես ընգել եմ Պոեզիա հռհռա´ Պոեզիա 
կգնդակահարե՞ք Պոեզիա կբարձրանա՞ք Պոեզիա կաղաչե՞ք Արվեստը բարձր է 
սիրուց Մեծ է սիրուց Արվեստը մեջս անգամ տեղ չարեց ես բավական չէի 
միջիցս թափվում է ցայտում Պոեզիա Պոեզիայի անհամար թշերը 
կչափալախե՞ք Պոեզիա կղժժժա՞ք Պոեզիա կճվճվա՞ք Պոեզիա կշորթե՞ք 
Պոեզիա բառաչելով կմորթե՞ք Պոեզիա կհաչա՞ք Պոեզիա քսի կտա՞ք Պոեզիա 
արածողների վրա Պոեզիա կքաքե՞ք Պոեզիա կկակազե՞ք Պոեզիա տնքա՛ 
Պոեզիա կսանրե՞ք Պոեզիա կգողանա՞ք Պոեզիա կաճացնե՞ք Պոեզիա 
կհանդիպե՞ք Պոեզիա կզոդե՞ք (Արվեստ+Փիլիսոփայություն+Գիտություն+ +Քաղաքականություններ+Սպորտ+Բիզնես+c+++etc)n –Պոեզիա=Պոեզիա 
Արվեստը սիրուց դիմացկուն է սիրուց գեղեցիկ Պոեզիա Պոեզիաքամ եմ լինում 
Պոեզիա կկախարդե՞ք Պոեզիա կջրիկանա՞ք Պոեզիային կգրգռե՞ք Պոեզիա 
կզոհաբերե՞ք Պոեզիա կասֆալտապատե՞ք Պոեզիա կբետոնապատե՞ք 
Պոեզիա կստրկացնե՞ք Պոեզիա կթռցնե՞ք Պոեզիա կկզցնե՞ք POP-Պոեզիա 
շնանալ կլրով & շնանալ պոեզիայով Պոեզիա´ հե´նց հիմա´ Պոե´զիա հե´նց´ 
հիմա´ Պոեզիան մարգարեության համար նույնն է ինչ կուռքը Ճշմարտության 
Պոեզիայի հետ հարբե´նք Պոեզիա շտապե´նք Պոեզիային կվախցնե՞ք 
Ռանդևու Պոեզիայի մեջ Պոեզիա կճանաչե՞ք Պոեզիայի մեջ կթափե՞ք 
տեխնոկրատ Պոեզիա Պոեզիան կբռնաբարի Պոեզիան կթքի՞ Պոեզիա 
կականազերծե՞ք Պոեզիա կժպտա՞ք Պոեզիա կպարե՞ք Պոեզիային 
կնախանձե՞ք Պոեզիայից հայտնի կլինե՞ք Պոեզիա կվիրահատե՞ք Պոեզիա 
Պոեզիա կխորխե՞ք Պոեզիա կքոքե՞ք Պոեզիային պոզեր կդնե՞ք Պոեզիա 
կբխկա՞ք Պոեզիա կմաշկե՞ք Պոեզիա ժաժ կտա՞ք Պոեզիա կկլպե՞ք Պոեզիա 
կբուժե՞ք Պոեզիա կսխկե՞ք Պոեզիա կկրտե՞ք Պոեզիա կայլասերե՞ք Պոեզիա 
կգրե՞ք Նորածին Պոեզիայի ոռը կսրբե՞ք Պոեզիա եմ լարում Պոեզիա-
կամիկաձեի լեզուն ատամներովս դակած սուրում եմ պատրաստ ամեն ինչի ուր 
էլ տանի Պոեզիայի սանրվածքը խառնե´ք ուղարկե´ք հեղափոխության 
Պոեզիային փաթաթեք թևներիդ չափե´ք ձեր սրտի ճնշումը Պոեզիայի հետ TV 
նայեք ձեր հոգու արվարձաններն ու գետտոները Պոեզիային հանվացրեք ու 
մեջը դրե´ք Պոեզիա կիրականացնե՞ք Պոեզիայից երեխա կուզենա՞ք Պոեզիա 
կարգելե՞քՊոեզիա կջնջխե՞ք Պոեզիա կծաղրե՞ք կկանչե՞ք դուելի Ե՜րգի 
Պոեզիային կզինակցե՞ք Պոեզիային սահմանում կտա՞ք Պոեզիա կխլացնե՞ք 
Պոեզիա կկուրացցնե՞ք Պոեզիա կլռե՞ք Պոետիկ կմահանա՞ք Պոետիկ 
կանմահանա՞ք Պոեզիա կքաղաքականացնե՞ք Պոեզիան սեպտեմբերի 11 
կանե՞ք Պոեզիան մեծահոգի՜  է  Պոեզիա կհարցնե՞ք Պոեզիա կհռհռա՞ք 
Պոեզիային բոզի կտանե՞ք Պոեզիային կհասցնե՞ք ինքնասպանության 
Պոեզիան տեղ կհասցնե՞ք Պոեզիա կգժվե՞ք Պոեզիաքամ եմ լինում Պոեզիա 
կկլոնավորե՞ք Պոեզիա կխելագարվե՞ք Պոեզիա կգժվե՞ք Պոեզիա կցնդվեք 
Պոեզիա կհարբե՞ք Պոեզիա կդավաճանե՞ք Պոեզիայով մեկ կզբոսնե՞ք Պոեզիա 
կթաքցնե՞ք Պոեզիայից կամաչե՞ք Պոեզիա կբոքսե՞ք Պոեզիան խցկե´ք իմ 
կորած սև կատվի ոռի ծակն ու ջերմաստիճանն ինձ հաղորդեք Պոեզիա 
կխոսցնե՞ք Պոեզիայի համար կնստե՞ք Պոեզիա կխլնքոտե՞ք Պոեզիայի աչքերը 
չե´ս փակի Պոեզիա կշշմցնե՞ք Պոեզիա կգոյատևե՞ք Պոեզիան պետքներդ ա՞ 
Պոեզիայով կգրոհե՞ք Ե՜րգի Պոեզիային 39 անգամ կդաղե՞ք Պոեզիա 
կդավանե՞ք Պոեզիան ձեր բանկային հաշվի մեջ կդնե՞ք Պոեզիա կթսե՞ք 
Պոեզիան մեծահոգի է Պոեզիա կտռե՞ք Պոեզիա կկոխրջե՞ք Պոեզիաբուրգեր 
կխժռե՞ք Պոեզիա կսոսնձե՞ք Պոեզիա կցռե՞ք Պոեզիայի վրա Պոեզիա հա-ից ու 
չէ-ից անդին Պոեզիա կպլստա՞ք Պոեզիա կքորե՞ք Պոեզիա կտիրաժավորե՞ք 
Պոեզիա կտիրաժավորե՞ք Պոեզիա կտիրաժավորե՞ք Պոեզիա կտապակե՞ք 
Պոեզիա կգլորե՞ք Խաբված ամուսինները պոզահարում են Պոեզիա Պոեզիա 
կցուցադրե՞ք Պոեզիա կպրոլետարացնե՞ք Իսկ դուք կկարողանայի՞ք Իսկ դո՞ւք 
Իսկ դո՞ւք Իսկ դո՞ւք Իսկ դո՞ւք իսկ իսկ իսկ Պոեզիա Սպասելիս Իսկ դո՞ւք Իսկ 
դո՞ւք Իսկ դո՞ւք Poetry – Be the F!rst to Know Արվեստը բարձր է Սիրուց հասուն 
որոնումների Պոեզիա Պոեզիա կնկարահանե՞ք Պոեզիա կփախնե՞ք Պոեզիայի 
շուրջ 80 օրում կանցնե՞ք Պոեզիա կխանդե՞ք Պոեզիա տոնե!!!նք Պոեզիա 
կմթնե՞ք Պոեզիա կմիացնե՞ս Պոեզիա կմրցե՞ք Պոեզիա կխռմփացնե՞ք Պոեզիա 
կկատակե՞ք 1000 ու մեկ Պոեզիա Պոեզիայի 40 օրը Պոեզիա 49 100 տարվա 
Պոեզիա Երեք Պոեզիա Ալի Բաբան և 40 Պոեզիաները X Պոեզիա/Պոեզիայում 
Պոեզիա կաստվածացնե՞ք Այսպես խոսեց Պոեզիան Պոեզիա կփաղաքշե՞ք 
կփղանա՞ք Պոեզիայի դեմ կընդվզե՞ք Մեր պատկերովը եւ մեր նմանութեան պէս 
պոեզիա շինենք որ իշխեն ծովի ձկների եւ երկնքի թռչունների եւ անասունների 
եւ բոլոր երկրի վերայ եւ երկրի վերայ սողացող բոլոր սողունների վերայ եւ 
բոլոր ժանտ հանցագործությունների վերայ Պոեզիա կվերափոխե՞ք Պոեզիա 
կգահազրկե՞ք Պոեզիա կսոցիալիզացնե՞ք Պոեզիային կվարակե՞ք ձեզնով 
Ե՜րգի Պոեզիա Պրոտեստ Պոեզիա Բողոք Պոեզիա ճահիճ Պոեզիա Պրոտեստ 
Պոեզիան 23 տարեկան է Պոեզիային լեզու կհանե՞ք Պոեզիան ձեր աչքի առջև է 
Պոեզիան լևիտացիայից կհանե՞ք Պոեզիա փշաքաղվե՞ք Պոեզիա կթրաշե՞ք 
Պոեզիաթափ Պոեզիացան Պոեզիահավաք 40 օրուգիշեր 20 000 լյո Պոեզիայի 
տակ պատրա՞ստ եք խեղդվել Պոեզիան տիղմից դուրս կքաշե՞ք քաշեք և դուք 
կազատվեք վայ մերը քունեմ ոնց որ Պոեզիայի վկա լինեմ սեկտանտ էպիդեմիա 
Պոեզիայի վարակ Պոեզիա ամենուր Եւ Աստուած կատարեց եօթներորդ օրումն 
իր գործքը որ արաւ եւ եօթներորդ օրը մեռաւ իր բոլոր գործքիցը որ արաւ 
քանզի Ճշմարի ճշմա Ճշմարիտ ճշմարիտ ասում եմ ձեզ եթե Աստված ձեր մեջ 
ընկնելով չմեռնի ինքը մինակ կ’մնայ բայց եթե մեռնի շատ պտուղ կ’բերէ 
Պոեզիա կմահապատժե՞ք Աշխարհը մէ Պոեզիա է Poesium Mobile! 
Ագիտպոեզիա Պոեզիա Պոռնո Աստղ Պոեզիա Ռոք Աստղ Պոեզիա Փոփ Աստղ 
ՊոեզիաՊագոնի Աստղ Պոեզիա կխայտառակե՞ք Պոեզիա կթռչկոտե՞ք 
Պոեզիա կպպզե՞ք Պոեզիա կավլե՞ք Պոեզիա կմլավե՞ք իմ կատվի նման 
կլիզե՞ք Պոեզի՜ա Դո՜ւն Կրակ Հա՜գածդ Կրակ Դո՜ւն Կրակ Հա՜գածդ հագածդ 
սև Պոեզիա կմռթմռթա՞ք Պոեզիա.exe Պոեզիա կմրափե՞ք Պոեզիա 
կպորտապարե՞ք Պոեզիա Պոեզիա Պոեզիա աու Պոեզիա հեհեհեհե՜յ Պոեզիա 
կփնտրե՞ք Պոեզիա կռազմականացնե՞ք Պոեզիա կդիսկրիմինացնե՞ք Պոեզիա 
կռմբակոծե՞ք Պոեզիա կարթնանա՞ս Պոեզիա կքնե՞ս Բարի քուն քեզ Անցանք 
առա´ջ Պոեզիա կերկրպագե՞ք Պոեզիա կշվցնե՞ք Պոեզիա ստե Պոեզիա ընդե 
Պոեզիա.swf Պոեզիա ամենուր Պոեզիա կցլցլա՞ք Պոեզիա կռենտգենե՞ք Ձեր 
փրթված երակներից Պոեզիաներ կցայտե՞ն Պոեզիա կաթաց գրգռված 
օրգաններից Պոեզիա կչիշիկացնե՞ք Պոեզիան բուռդ տա՞  Պոեզիա կկախվե՞ք 
Պոեզիան բուռդ տա՞ Պոեզիա կմեկնե՞ք Պոեզիա.jpg Պոեզիա.html Պոեզիան 
բուռներդ տա՞ Պոեզիայի ֆազզերը քցեց Պոեզիան վարարեց դողդողաց 
Պոեզիան դղրդաց Պոեզիան չի հոգնում Պոեզիա կսլանա՞ք Լույսի հետևից 
կհասցնի ու կգերազանցի միայն Պոեզիան բացում է թե լույսի թե մթան 
արագություն չունի դրանցից ոչ մեկի կարիքը Պոեզիայից կխռովե՞ք Պոեզիա 
կընկերանա՞ք Պոեզիան կներծծի ձեր դաշտանը Օ Let’s make things better 
Poesia Պոեզիա գրքից անդին կնախաճաշե՞ք Պոեզիա կդաստիարակե՞ք 
Պոեզիա պատանդ կվերցնե՞ք Պոեզիա կոնտր ես Պոեզիա էքստազ էքստրեմիզմ 
Պոեզիայի դեմ կոնտր կուլտուրա ուտոպիա փախուստ դեպի Պոեզիա խոսքի 
հայրենիք անարխիա կոնտրէքստազ կոնտրպոեզիա կոնտրուտոպիա 
կոնտր նրանք կոտրտանք կոտրտանք կոտրտանք անտիպետություն անտիֆրիզ 
անտիմարդ հասարակություն Պոեզիան ձեր բուռը տա՞ Մե՜ռի Պոեզիան 
ձեր բուռը տա՞ Մե՜ռի Պոեզիան ձեր բո´ւռը կտա Մե՜ռի Մե՜ռի Մե՜ռի հա հա հա հա
անտիգալակտիկա հակամահ-հակակյանք կախարդանք փրկություն բունտ
ՓրկիչՊոեզիա Պոեզիա Պոեզիա մինչև վերջ Պոեզիա Պոեզիա մինչև 
հերթական սկիզբ Պոեզիա Պոեզիա մինչև հերթական վերջ անելանելիություն 
սկզբից ու վերջից անդին բան չկա՞ Պոեզիա Պոեզիա Պոեզիա կա 
Պոեզիա≠ Պոեզիա կան Պոեզիայի հարսնյակ պոետներ կան Պոեզիայի 
պարկուճ պոետներ ես Պոեզիայի սիգնալիզացիան եմ Պոեզիայի նկատմամբ 
բացառվում է ցանկացած Օքսիմորոն կան մի քանի օքսիմորոններ Պոեզիայի 
կապակցությամբ օրինակ Անախրոնիկ Պոեզիա Անատոպիկ Պոեզիա 
անաանտրոպիկ Պոեզիա և Օքսիմորոններ Պոեզիայի կապակցությամբ Ղարսի 
խորոված խժռող վրայից Կոկա Կոլա խմող ապահովիչի դերում գույնզգույն 
պցերի մեջ խցկվող Պոեզիա Պոեզիան գոյության զոհաբերություն է բառին 
գոյություն ֆիքսող այդ տարրին Պոեզիան ավելին է քան բառը և դա է Պոեզիա 
գրելու հնարավորության գրավականը Պսիխոֆարմացևտիկ 
արդյունաբերության
ֆարմակոլոգիական թունաքիմիկատային զրթուզիբիլային 
Պոեզիա Իմ 911-ը Պոեզիան է Պոեզիա կահազանգե՞ք Պոեզիա նյու 
կլուսանկարե՞ք Պոեզիա.doc Պոեզիա ատրճանակի փողի տակ Պոեզիա 
ճռցրած կա՞ք ROUTE 66-ի վրա Պոեզիային կբանտարկե՞ք ու ոռից կքունե՞ք 
Պոեզիախաղ Պոեզիա ուրիշ ուրիշ ուրիշ Պոեզիա Պոեզիային չեք 
շրջափակի Պոեզիային պոզեր դնելն անհնար է Պոեզիան ամեն ինչ ու ամեն ուր 
է Պոեզիան ամենուր է կհասնե՞ք հետևից Պոեզիային չեք հասնի չեք անցնի 
Պոեզիան ամենուր է Երկիր մոլորակը բոլոր գալակտիկաների ամենապոետիկ 
մոլորակն է տոներով պոեզիայով սեքսով պոետիկ պոռնո սայթերով պոետիկ 
բիզնեսով պոետիկ համաշխարհային պատմությամբ ու հատկապես 
պատերազմներով սովերով գժոտ տոնակատարություններով ծեծկռտուքներով դիսկոտեկներով
քեֆերով օրգիաներով մեզնով պոետիկ համակենտրոնացման 
ճամբարներով Երկրի երկու կիսագնդերը հիշեցնող աչքերով ու ձեռքի ափերով 
ուղեղներով ու թոքերով ոռերով ու ձվերով ու կավիտացիայի չենթարկվող 
պոետիկ ծծերով պոետիկ հեղափոխություններով մահացու պոետիկ 
ձախողումներով ու դեպրեսիաներով աղերսներով ու ողբերով պոետիկ 
հառաչներով ու խլացուցիչ գոռգոռոցներով ու պոետիկ 
ցեղասպանություններով Պոետիկ դոլարներով Պոետիկ սերերով ու 
ատելություններով Բալիստիկ Պոեզիայով Պոեզիայի էպիդեմիա մոտս 
Պոեզիախտի վերջին փուլ Անբուժելի Պոեզիախտ Պոեզիաքամ եմ 
լինում Պոեզիա Պոեզիա Պոեզիա լիքը լիքը Պոեզիա Հայրական ճակատի մի քանի 
տող պոեզիայի տաժանակիր վերծանում մանկուց մինչ- և հետհայելային փուլ 
կոտորվումեմ մաս-մաս ինձ զգում եմ մասնատված այնքան մասերի որքան 
տարանջատված բառ կա այս աշխարհում չէ ինձ անդրադարձնող հայելին է 
փշրվում երբ Պոեզիան կատաղած շպրտեցի վրան Պոեզիա կփոխարինե՞ք 
Պոեզիան էլ հետն էր փշրվել ու հիմա հապշտապ իրար եմ կցել կոլաժավորել 
իրար ինչ քիչ թե շատ պահպանվել էր բունտի հետևանքով երբ հայելու մեջ 
Աստծո պատկերն ընկավ աչքիս Պոեզիա կարա՞ք Իմ ազգանվան 
պատմությունը սերում է ամենապոետիկ մոլորակի ամենապոետիկ 
ցեղասպանություններից մեկից Պոեզիային մինետ կանե՞ք Պոեզիայի 
տրաֆիկինգ գովազդների միջոցով Պոեզիա կփորե՞ք Պոեզիա կքրտնե՞ք 
Պոեզիա կջղայնանա՞ք Պոեզիա կքրֆե՞ք Պոեզիա կթունավորե՞ք Պոեզիա 
կեռացնե՞ք Պոեզիա կմրսե՞ք Պոեզիա կլսե՞ք Պոեզիա կգմփցնե՞ք կպայթըցնե՞ք 
պոեզիա կտրաքցընե՞ք կտեղադրե՞ք պառլամենտի շենքի տակ Պոեզիա 
կսպանե՞ք Ճշմարիտ ճշմարիտ ասում եմ ձեզ եթե Պոեզիան ձեր մեջ ընկնելով 
չմեռնի ինքը մինակ կ’մնայ բայց եթե մեռնի շատ պտուղ կ’բերէ շատ ցասում 
կ’բերէ շատ գժություն կ’բերէ ինձ շատ հունից կ’հանէ ինձ կ’կատաղեցնէ ինձ 
կ’պայթեցնէ Պոեզիա ինձ կ’փսխեցնէ´ Պոեզիան տեղ չի թողնում իրեն 
հակադրվելու Բողոք ընդդեմ Պոեզիայի Աբսուրդ Պոեզիա քունիր թողիր 
Պոեզիա սիկտի´ր Պոեզիան ինձ հանգիստ չի թողնում և ես ազատում եմ 
Պոեզիային իրեն տանջող կլաուստրոֆոբիայից բայց օգուտ չունի Իմ Պոեզիան 
տառապում է կլաուստրոֆոբիայով ուր էլ լինի նա դուրսը թե ներսը այս բառերի 
մեջ թե անդին ձեր մեջ թե նրանց մեջ Ամբողջ Արվեստը Արվեստագետի 
պատկերացումն է մահվան մասին Պոեզիայի տոտալությունը մահ է Պոեզիայի 
մահ ախր չէ՞ որ որևիցե երևույթի համատարած տոտալությունը ենթադրում է 
նույն այդ երևույթի ինքնության տարրալուծում անհետ կորուստ և իմ դաժան 
փորձերը նրան որևէ կերպ սահմանում տալ հունից հանում են նրան 
կատաղեցնում ու ես դրանից դրանից փախխխած կայֆ եմ բռնում այդ 
սադոմազոխիզմից գիտակցելով որ իսկական ՊՈԵՏԻ ԽԵՌԸ ԳՐԱՎԻՏԱՑԻԱՅԻ 
ՉԻ ԵՆԹԱՐԿՎՈՒՄ Եղե´ք Ռեալիստ Պահանջե´ք Անհնարինը Պահանջե´ք 
Պոե´զիա Ես նույնքան անհնարին եմ որքան Պոեզիան Պոեզիան է ինձ ընտրել և ոչ 
հակառակը Պոեզիան էլ ինձ գրքի պես կվերջացնի ինձ և դա կլինի Պոեզիայի ինքնասպանությունը
Պատանեկան էքստազների մեջ երբ ինձ խենթացնում էր 
60-ականներից 90-ականները պատմության ժայթքող մաշկին դաջված 
Հակաադոռնյան էքստազամետ երաժշտությունն ու Պոեզիա աբորտ կանե՞ք ու 
պերֆորմանսն ու հէփընինգը մոռացա ինչ-որ սիրածս ու չսիրածս 
սպեցէֆեկտներն ու հետմահու սեքս թե էսթետիկական կատակլիզմների բուժիչ հատկությունները գիտատեխնիկական նվաճումներ որոնք կստեղծեին ինչ-որ 
խաբկանքներ ու իբր վերջնականապես կփակեն երիտասարդության 
հեղափոխական ռեխը խառնվել Աուսշվիցից հետո Պոեզիա չգրելը 
բարբարոսություն է Ե՜րգի խճճվել կորցնել սեփական մազերի հաշիվը 
Պոեզիային գիշերը հեքիաթ կկարդա՞ք դինոզավրների մասին Պոեզիան 
կփոխե՞ք հայրենիքի հետ Պոեզիան կփոխե՞ք փողի հետ Այս նույն հարցերը 
կուղղե՞ք Պոեզիային ձեր անունից Պոեզիան չափման միավոր է որով կարելի է 
չափել Արտիստի դժբախտության ու ներքին անտագոնիզմի անհաղթահարելի
անելանելիության ու անչափ երջանկության ծավալը հետևյալ բանաձևով 
պոեզիա–պոեզիա = պոեզիա Չվախենալ Պոեզիայից ուրեմն Չվախենալ Մահից 
Ինչ երևակայելի է այն իրագործելի է Պոեզիա Հենց մարդկությունը ոչնչացնի 
Պոեզիան մարդկությունը կթևակոխի հավերժ խաղաղության շրջան և այդ 
ժամանակ նրան պատերազմներ պետք չեն լինի պետք չեն լինի բանակներ 
ռազմական նավեր մարտական ինքնաթիռներ ու թունավոր նյութեր Այդ 
ժամանակ մարդկությունն արդեն հավիտյանս հավիտենից չի տեսնի 
պատերազմ չի տեսնի և սեփական արտացոլքը հայելու մեջ 

ԵՍ ԼՌՈՒՄ ԵՄ ԱՅՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԵՐԲ ԼՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅՈՒՆ Է ԸՆԴԴԵՄ ԽՈՍՔԻ
 

No Comments

Post A Comment