Զահրատ | Բառերուն տակի քերթուածը

Զահրատ
1924-2007թթ., Կ.Պոլիս

Բառերուն տակի քերթուածը 
բանաստեղծություններ

«Նաիրի» հրատարակչություն
Երևան, 2004թ.


ՑՈԼՔ

Ան և դուն
Կեցեր եք հայելիին առջեւ

Երկու կերպարանք կ’արտացոլայ հոն
– քու կողմդ յատուկ նշան մը դիր

որ չշփոթես


ՈՉԻՆՉ

Շատը գիտնալ
եւ այդ շատը քիչի վերածել
այդ քիչով 
կարենալ շատը պատմել

Քիչի շատի որոնումին մէջ մոռնալ
Անշեղ գնացքը ապիկար օրերուն
որ շատ կամ քիչ կը միանան իրարու
Ոչինչի մը կը յանգին

ԿԱՏՈՒԻ ՄԸ ՅՈՒՇԱՏԵՏՐԻՆ

Եթէ թաղին մէջ տասը կատու կայ
Մէկ հատը դուն ես

Եթէ թաղին մէջ հարիւր կատու կայ
Մէկը նորէն դուն 

Սակայն այս անգամ հարիւրէն մեկն ես
Իսկ շոյանքիս տակ լոկ մէկ հատ կատու

Հարիւրին հարիւր
Այդ կատուն դուն ես

ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ

Ես ոսկերիչ – վարպետ թիւ մէկ –
ձեր էշերուն
ոսկի համետ կը շինեմ
որ գէթ պահ մը էշը մոռնայ որ էշ է

Թռչուններուն
ականակուռ
ոսկի վանդակ կը սարքիմ
– րոպէ մը գէթ ազատութիւն չփորձեն

Ու գայլերուն աղուէսներուն
ոսկի թակարդ կը լարեմ
որպէսզի
փառաշուք մահ ունենան

Ես ոսկերիչ – աջ ու ձախ
փափաքողին
աչքերուն
ոսկեփոշի կը ցանեմ

 

No Comments

Post A Comment