«Տեքստ հարթակը» մշակութային կրթատեղեկատվական տարածք է, որի նպատակն է

 

  • ստեղծել հայ և օտարագիր գրողների, թարգմանիչների և հետազոտողների բաց հարթակ,
  • նպատել ժամանակակից հեղինակների հանրայնացմանն ու գրական շուկայի աշխուժացմանը՝ խթանելով ակտիվ միջլեզվական երկխոսությունը,
  • ստեղծել արվեստը, գիտությունը, կրթությունը խրախուսող տարածք՝ կերտելով ցանցային միջավայր, որ հնարավոր կդարձնի տարաբնույթ միջգիտակարգային ուղղությունների համակցումը,
  • իրականացնել կրթատեղեկատվական գործունեություն` շեշտադրելով ինքնակրթության հնարավոր նոր ձևերը:

Photo (208)
Photo (212)
Հասմիկ Սիմոնյան
համահիմնադիր
բանաստեղծ
«Տեքստ հարթակ» կայքի խմբագիր
Արմինե Դանիելյան
համահիմնադիր
թարգմանիչ
բան. գիտ. թեկ.