մեր մասին

«Տեքստ հարթակը» մշակութային կրթատեղեկատվական տարածք է, որի նպատակն է

  • ստեղծել հայ և օտարագիր գրողների, թարգմանիչների և հետազոտողների բաց հարթակ,
  • նպատել ժամանակակից հեղինակների հանրայնացմանն ու գրական շուկայի աշխուժացմանը՝ խթանելով ակտիվ միջլեզվական երկխոսությունը,
  • ստեղծել արվեստը, գիտությունը, կրթությունը խրախուսող տարածք՝ կերտելով ցանցային միջավայր, որ հնարավոր կդարձնի տարաբնույթ միջգիտակարգային ուղղությունների համակցումը,
  • իրականացնել կրթատեղեկատվական գործունեություն` շեշտադրելով ինքնակրթության հնարավոր նոր ձևերը:

             Textplatform.org կայքը ստեղծվել է 2019թ.՝  հիմք ունենալով hs-poetry.blogspot.com բլոգը:

 

             Կայքից արտատպելիս հղումը «Տեքստ հարթակին» պարտադիր է:

             Բոլոր իրավունքները պահպանված են © 2020 Տեքստ հարթակ

  

             Կայքի խմբագիր՝  Հասմիկ Սիմոնյան