Տաթև Չախչախյան | ծնվ. 1992թ., Հայաստան *Գայլերը նայում էին լուսնինու ոռնում սեռի տենչանքը… Անտառապահը քնած էր:Ես հանկարծ պարզորոշ զգացի,որ կանգնած եմգիշերահավասարի ուղիղ կենտրոնում:Սոցիումից վտարված գա՛յլ, արի՛,ես քեզ սպասում եմգիշերահավասարի ուղիղ կենտրոնում`կես շիշ աբսենթովու հաղորդության նշխարով…Արի՛… Ես փաթաթվել եմ խոնավ անտառին,անտառը սեղմում է իրանս,անտառը դողէրոցքի մեջ...

  Տաթև Չախչախյան | ծնվ. 1992թ., Հայաստան ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌՆԵՐ  Չտեսած քաղաքը երազ է,որի ամենասիրուն փողոցում կանչում է աքլորը:  *Ամեն հարմար առիթով կյանքը կրկնում է ինքն իրենքթի տակ շվշվացնելով նույն երգն այն մասին,որ շարժումը հնարած սուտն է թռչուններիու տարածությունը` կուտ քայլողներին:Ամեն փնտրտուքի ճամփեզրինկյանքը կարմիրով շրջագծում էքո...

Արտ գրակ                                                ԱԱթհարվավեդաԱլեխանդրա ՊիսարնիկԱլեն ԳինսբերգԱլիռեզա ԼաբեշԱհմադ ՇամլուԱնիզ ԿոլցԱնդրեյ ՏարկովսկիԱնտոն ՉեխովԱրամ ՍարոյանԱրթյուր Ռեմբո ԲԲեթ ՀարթԲիլլի ՔոլինզԲորիս Վիան ԳԳաբրիել Գարսիա ՄարկեսԳերթրուդ ՍտայնԳիյոմ ԱպոլիներԳյունթեր Գրաս ԴԴանա...